Stacks Image p10533_n60170

  • Stacks Image 110434

    Link

DOKUMENTARNI FILM - SARAJEVO

Stacks Image 111467

Ovo je film o Sarajevu kojim podsjećamo na preko 500 godišnju istoriju našeg grada - od vremena osnivača Sarajeva Isa-bega Ishakovića pa do današnjih dana. Osim veoma zanimljivog arhivskog video materijala koji je star oko 100 godina u filmu smo koristitli i kompjutersku rekonstrukciju nekih tema i dijelova grada koji više ne postoje. Trajanje filma: 40 minuta.
Link za Film.

Stacks Image 111307
thex Created with Sketch.
Stacks Image 111319
thex Created with Sketch.
Stacks Image 111331
thex Created with Sketch.