@import((rwml-menu))
Stacks Image p11412_n60170
Stacks Image p65145_n65143

PODRŠKA PROJEKTU

HOW YOU CAN SUPPORT US


  • Stacks Image 109672

    Link

SVI NAŠI DONATORI STIČU PRAVO PREGLEDA SVIH DO SADA OBJAVLJENIH VIDEO KLIPOVA!
PROJEKAT KROZ DONACIJU POMOGLI:

ALL OUR DONORS ACQUIRE THE RIGHT TO VIEW ALL THE VIDEO CLIPS POSTED THUS FAR!
SUPPORT FOR THE PROJECT PROVIDED WITH DONATION FROM:
MURIS TORLIĆ (AUSTRALIJA)
TOM BILIC (USA)
DŽEVAD RAJKIĆ (ŠVEDSKA)
SNJEŽANA NEVJESTIĆ (AUSTRALIJA)
DONATOR NN (USA)
MOMIR KNEŽEVIĆ (NOVA KALEDONIJA)
LARISA LISICA (BIH)
ŽANKA MEMIŠEVIĆ (KANADA)
JAVORKA FINCI - POCRNJA (AUSTRIJA)
SARA TAHIROVIĆ (USA)
DAMIR VRDOLJAK (NJEMAČKA)
ĐENAN RIDŽANOVIĆ (KANADA)
TANJA KONFORTI (ENGLESKA)
SAMIR BAJRAMOVIĆ (ŠVEDSKA)
AZRA DUJMOVIĆ (USA)