@import((rwml-menu))
Stacks Image p10533_n60170
Stacks Image p100150_n65143

  • Stacks Image 109756

    Link

DONACIJE (PayPal)

DONATIONS (PayPal)


Ukoliko redovno pratite naš rad i želite da imate pristup svim našim snimcima možete uplatiti donatorski iznos, koji vam ne predstavlja znatan izdatak, na slijedeći način:

Pritisnete dugme
Donate i unesite u polje “Item Price” iznos (EUR) koji želite da donirate. Izaberite način plaćanja “Pay with my PayPal account”.
Ukoliko nemate PayPal račun možete ga jednostavno otvoriti. Pogledajte uputstvo na našoj stranici
FAQ.
If you regularly follow our work, you can make a donation in the amount that would not be too high for you. This is the way to do it: After pressing button Donate enter in the "Item Price" amount ( EUR ) you want to donate.
PROJEKAT KROZ DONACIJU POMOGLI:
SUPPORT FOR THE PROJECT PROVIDED WITH DONATION FROM:
MURIS TORLIĆ (AUSTRALIJA)
TOM BILIC (USA)
DŽEVAD RAJKIĆ (ŠVEDSKA)
SNJEŽANA NEVJESTIĆ (AUSTRALIJA)
DONATOR NN (USA)
MOMIR KNEŽEVIĆ (NOVA KALEDONIJA)
LARISA LISICA (BIH)
ŽANKA MEMIŠEVIĆ (KANADA)
JAVORKA FINCI - POCRNJA (AUSTRIJA)
SARA TAHIROVIĆ (USA)
DAMIR VRDOLJAK (NJEMAČKA)
ĐENAN RIDŽANOVIĆ (KANADA)
TANJA KONFORTI (ENGLESKA)
SAMIR BAJRAMOVIĆ (ŠVEDSKA)
AZRA DUJMOVIĆ (USA)