@import((rwml-menu))
 • Stacks Image 62082

  Link
 • Stacks Image 62083

  Link
 • Stacks Image 62084

  Link
 • Stacks Image 62089

  Link
 • Stacks Image 62092

  Link
Stacks Image p62015_n60170
Stacks Image p65146_n65143

PITANJA I ODGOVORI

QUESTION AND ANSWERS


Da li je moguće naručiti snimanje određene ulice i kuće?
Moguće je. Pogledajte stranicu MOJA ULICA.

U kojoj video rezoluciji su snimane Dnevne doze?
Sve video doze i filmovi rađeni su u HD 1080p.

Šta ukoliko ne mogu da preuzmem (download) plaćene snimke?
Taj problem, ako se dogodi, odmah ćemo riješiti nakon što nam pošaljete informaciju o snimcima koje niste uspjeli preuzeti.
admin@dnevnadozasarajeva.ba

Šta je PayPal?
Paypal je globalni lider u izvršavanju online plaćanja sa više od 170 miliona računa širom svijeta. Prisutan u 190 zemalja i sa 24 valute u svijetu, PayPal omogućava najsigurnije elektronsko plaćanje i trgovinu na raznim lokacijama, valutama i jezicima.
PayPal usluga omogućava vlasniku kreditne kartice da bilo kada i bilo gdje izvrši online plaćanje.


Kako možete otvoriti PayPal račun?
Otiđite na adresu: www.paypal.com i obavite registraciju.
Registracija je jednostavna i zahtijeva osnovne podatke o vama uključujući ime i prezime, adresu, email, broj kreditne kartice i datum isteka kreditne kartice.Tom prilikom morat ćete uspostaviti i vašu šifru koja će vam biti potrebna za konekciju na PayPal servis.

Nakon što ste dostavili tražene podatke o vama i kreditnoj kartici PayPal servis će obaviti verifikaciju tj. provjeru da li je kreditna kartica zaista vaša i da li je aktivna i nakon toga vaš račun biće aktiviran.

Za više informacija o registraciji na PayPal pogledajte ovdje

Ukoliko imate pitanja molim vas pošaljite ih na naš E-mail: admin@dnevnadozasarajeva.ba
Is it possible to order shooting certain streets or houses?
It is possible. See page
MY STREET.
 
In which video resolution are recorded daily doses?
All doses and video films were made in HD 1080p.
 
What if I can not take over (download) paid recordings?
We shall immediately resolve this problem, if it happens, after you send us information on the recordings that you could not take over.
admin@dnevnadozasarajeva.ba

What is PayPal?

Paypal is the global leader in online payments with over 170 million accounts worldwide. Present in 190 countries and operating with 24 currencies, PayPal enables the most secure electronic payment and trade at different locations, with different currencies and different languages. PayPal service enables owners of credit cards to make online payment at any time and from any place.

How to open a PayPal account?
Go to: 
www.paypal.com and register. Registration is simple and requires only your basic including name and family name, address, email address, credit card number and expiry date. When registering you have to establish your own password needed to connect to PayPal service. Once you have entered the required personal and your credit card data, PayPal service will verify, i.e. check the validity your credit card and activate your account.

For more information about registration on PayPal please visit here

If you have any further questions, please email them to: 
admin@dnevnadozasarajeva.ba