@import((rwml-menu))
Stacks Image p10533_n60170
Stacks Image p100082_n65143

OPĆINA STARI GRAD

TBT


  • Stacks Image 109573

    Caption Text

    Link
Na osnovu Ustava Republike Bosne i Hercegovine, donesena je Odluka, 16. decembra 1977. godine, o osnivanju Općine STARI GRAD. Općina trenutno obuhvata područje od 57,07 km2 na kome živi 42.509 stanovnika. Općina Stari grad je podjeljena u 16 mjesnih zajednica.
ULICE OPĆINE STARI GRAD
NACIONALNI SPOMENICI

Pregled VIDEO ARHIVE omogućen je samo našim donatorima.
I Vi možete dobiti pristup ovoj stranici, koja omogućava pregled svih do sada objavljenih video klipova (ima ih preko 280 i broj se svakodnevno povećava), ukoliko postanete naš DONATOR.
Sami određujte visinu donatorskog iznosa.
Pogledajte uputstvo o tome kako se postaje
DONATOR.
This page is for our donors only. You may also have access to see the video clips posted so far (over 250 of them, and the number is rising daily), if you become our DONOR.
The amount of donation is your own choice.
Please, see the instruction on how to become our
DONOR.