Stacks Image 223768

ULICE OPĆINE STARI GRAD

Stacks Image 223823

 • Stacks Image 223747

  Link
 • Stacks Image 223748

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 223749

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 223754

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 223757

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 223760

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 223763

  Caption Text

  Link
Ovdje možete vidjeti listu svih ulica koje pripadaju Općini Stari Grad.
Ukoliko želite da pogledate snimak ulice i kratki sadržaj o ulici kliknite na željenu ulicu.

 • A-B-C
  A
  B
  C
  ABADŽILUK
  ABADŽIN PUT
  ABDESTHANA
  ABDULAHA EFENDIJE FOČAKA
  ABLAKOVINA
  ABLAKOVINA ČIKMA
  FOČAKA
  ABLAGIJIN SOKAK
  ADŽEMOVIĆA
  AGANOVIĆA SOKAK
  ALAJBEGOVIĆA
  ALIFAKOVAC
  ALIJE BEJTIĆA
  ALIJE ĐERZELEZA
  ALIJE MILADINA
  ALIJE NAMETKA
  ARAPOVA
  AŠČILUK
  ATMEJDAN PARK
  AUSTRIJSKI TRG
  AVDAGE ŠAHINAGIĆA
  BABIĆA BAŠĆA
  BABIĆA BAŠČA ČIKMA
  BAJRAMUŠA
  BAKAREVIĆEVA
  BAKIJE ČIKMA
  BAKIJE SOKAK
  BALIBEGOVICA
  BALIBEGOVICA ČIKMA
  BARICE
  BARUTHANA
  BARUTHANA ČIKMA
  BAŠČARŠIJA
  BAŠČARŠIJSKI TRG
  BAZARDŽANI
  BEĆAREVO ĆOŠE
  BEGOVAC
  BENTBAŠA
  BERKUŠA MALA
  BERKUŠA VELIKA
  BESARINA ČIKMA
  BIJELA ČESMA
  BIJELA DŽAMIJA
  BIJELINA ČIKMA
  BISTRIČKI POTOK
  BISTRIGIJIN SOKAK
  BISTRIK
  BISTRIK BASAMCI
  BISTRIK BRIJEG
  BISTRIK DONJA ČIKMA
  BISTRIK GORNJA ČIKMA
  BISTRIK DŽAMIJA
  BISTRIK MEDRESA
  BISTRIK POTOK
  BJELAVICA
  BJELINA ČIKMA
  BOGUŠEVAC
  BOGUŠEVAC ČIKMA
  BOSTARIĆ
  BOSTARIĆ ČIKMA
  BOSTARIĆ GORNJA ČIKMA
  BRAĆE EŠKENAZI
  BRAĆE MORIĆ
  BRAĆE NUHIĆ
  BRAJKOVAC
  BRAVADŽILUK
  BRAVADŽILUK MALI
  BRDO DŽAMIJA
  BRDO SOKAK
  BRDOVITA
  BRODAC
  BRUSULJE
  BUDAKOVIĆI
  BUDAKOVIĆI ČIKMA
  BUDŽAK
  CARINA
  CRVENICA
  CVIJETNA
 • Č-Ć-D
  Č
  Ć
  D
  ČADORDŽINA
  ČELJIGOVIĆI
  ČEMERLINA
  ČIZMEDŽILUK
  ČORBADŽI DEDE MUSTAFAGE
  ĆEBEDŽIJE
  ĆEBEDŽIJE DONJE
  ĆEBEDŽIJE GORNJE
  ĆEMERLINA
  ĆOPINICA
  ĆULHAN
  ĆUMURIJA
  ĆURČILUK MALI
  ĆURČILUK VELIKI
  DARIVA
  DESPIĆA
  DESETE BRDSKE BRIGADE
  DIZDAREVA
  DOL
  DOLOVI
  DONJE BIOSKO
  DONJE ČEBEDŽIJE
  DUGI SOKAK
 • DŽ-Đ-E
  Đ
  E
  DŽANIN SOKAK
  DŽEKA
  DŽEMALA ČELIĆA
  DŽENETIĆA ČIKMA
  DŽININA
  EDHEMA MULABDIĆA
  EKMIĆA ČIKMA
  ELEZOVA
  EVLIJE ČELEBIJE
 • F-G-H
  F
  G
  H
  FADIL PAŠE ŠERIFOVIĆA
  FALETIĆI
  FAZLIN SOKAK
  FERHADIJA
  FIRUZ BEGOVA
  FOJNIČKA
  FRA GRGE MATIĆA
  FRANJEVAČKA
  GAJEV TRG
  GARAPLINA
  GAZI HUSREV BEGOVA
  GLOĐINA
  GOLOBRDICA
  GOLODERICA
  GORNJE BIOSKO
  GORNNJE ČEBEDŽIJE
  GRLICA
  GRLIČIĆA BRDO
  HADŽIABDINICA
  HADŽIBAJRIĆA
  HADŽIDAMJANOVA
  HADŽI JAMAKOVA
  HADŽIJSKA RAVAN
  HADŽI KAJMAKOVA
  HADŽI MUSTAFINA
  HADŽIRISTIĆA
  HADŽIŠABANOVIĆA
  HAFIZA IBRAHIMA TREBINJCA
  HALAČI
  HALILBAŠIĆA
  HALIM HODŽINA
  HAMBINA CARINA
  HAMDIJE KREŠEVLJAKOVIĆA
  HAMDIJE KREŠEVLJAKOVIĆA ČIKMA
  HAMIDA DIZDARA
  HAMIDA SVRZE
  HARBINA
  HASANA KAIMIJE
  HAFIZA IBRAHIMA TREBINJCA
  HELJEVAC
  HENDEK
  HENDINA
  HERCINA
  HLADIVODE
  HLADIVODE SOKAK
  HOŠIN BRIJEG
  HRGIĆA
  HOŠIN BRIJEG BASAMCI
  HRVATIN
  HULUSINA
  HUREMUŠA
  HUREMUŠA ČIKMA
 • I-J-K
  I
  J
  K
  ISEVIĆA SOKAK
  ISPOD BUDAKOVIĆA
  ISPOD GRADA
  ISPOD ORAHA
  IZA BAŠČA
  IZA GAJA
  IZA GAJA ČIKMA
  IZA HRIDA
  JAGODIĆA
  JANKOVIĆA ČIKMA
  JARČEDOLI
  JAROSLAVA ČERNIJA
  JEDILERI
  JEKOVAC
  JELIĆA
  JOSIPA ŠTADLERA
  KAČANAK MALI
  KAČANAK VELIKI
  KALHANSKI SOKAK
  KAMENICA
  KAMENICA POTOK
  KARPUZOVA
  KASIMA EF. DOBRAČE
  KAZANDŽILUK
  KAZAZI
  KEČINA
  KISELJAČKA
  KOMATIN
  KONAK
  KOTUROVA
  KOVAČI
  KOVAČI ČIKMA
  KRAČULE
  KREŠTALICA
  KRŠILOVAC
  KRIVA
  KRKA
  KUJUNDŽILUK
  KUNDURDŽILUK
  KURTIN SOKAK
 • L-LJ-M
  L
  LJ
  M
  LAPIŠNICA
  LIPE
  LOGAVINA
  LUBINA
  LULEDŽINA
  MAČKAREVA
  MAGUDA
  MAGUDA ČIKMA
  MAHMUTOVAC
  MALA BERKUŠA
  MALI SOKAK
  MAGUDA
  MAGUDA ČIKMA
  MEDRESE
  MEGARA
  MEGARA ČIKMA
  MEHMED-AGINA
  MEHMEDA ENVERI KADIĆA
  MEHMEDA MUJEZINOVIĆA
  MEHMED PAŠE SOKOLOVIĆA
  MEJLIJINA
  MEŠE ČORHODARA
  MEŠINO ĆOŠE
  MIHRIVODE
  MIŠĆINA
  MJEDENICA
  MLINI
  MOČILA
  MOČILA TERAZIJA
  MOČIOCI DONJI
  MOČIOCI GORNJI
  MOŠĆANICA
  MOŠĆANICA ČIKMA
  MRAVOVAC
  MUDŽELITI MALI

  MUDŽELITI VELIKI
  MUHAMEDA ENVERI KADIĆA
  MUJE HRNJICE
  MUJEZINOVA
  MUJKANOVIĆA
  MULA MUSTAFE BAŠESKIJE
  MUSE ĆAZIMA ĆATIĆA
  MUSLUK ČESMA
  MUSTAFE DOVADŽIJE
  MUSTAJ-PAŠIN MEJDAN
  MUSTAJBEGA LIČKOG
 • N-NJ-O
  N
  NJ
  O
  NADLIPE
  NADLIPE ČIKMA
  NADMEJDAN
  NADMLINI
  NAFIJE SARAJLIĆ
  NALINA
  NAMIKA BURAZEROVIĆA
  NA VAROŠI
  NERKESIJINA
  NEVJESTINA
  NIKOLIĆA ČIKMA
  NIŽE BANJE
  NOVA BARUTHANA

  NOVA MAHALA
  OBALA ISA - BEGA ISHAKOVIĆA
  OBALA KULINA BANA
  OČAKTANUM
  OKRUGLA
  OPHODŽA
  OPHODŽA LIPE
  OPRKANJ
  OSMANA NAKAŠA
 • P-R-S
  P
  R
  S
  PAJE
  PAJE ČIKMA
  PAJE MALTA
  PAJE SOKAK
  PASTRMA
  PAŠINO BRDO
  PATKE
  PEHLIVANUŠA
  PETRAKIJINA
  PIRIN BRIJEG
  PIRUŠA
  PLOČA
  PODCARINA
  POD BEDEMOM
  POD HRIDOM
  PODCARINA
  PODDŽEBHANA
  POGLEDINE
  PORČINA
  POTOK
  POTOKLINICA
  POŽEGINA
  PRIJEKA ČESMA
  PRIJEPOLJČEVA
  PROTE BAKOVIĆA
  PUT MLADIH MUSLIMANA
  PRVI BATALJON SEDRENIK
  PUT ZA BARICE
  RAMIĆA BANJA
  RAMIĆA SOKAK
  ROGINA
  SABURINA
  SAFVET BEGA BAŠAGIĆA
  SAGRDŽIJE
  SAGRDŽIJE ČIKMA
  SALIHA HADŽIHUSEINOVIĆA MUVEKITA
  SARAČI
  SARAJEVSKIH GAZIJA
  SAVE SKARIĆA ZEMBILJA
  SEDRENIK
  SEDRENIK MALI
  SIME MILUTINOVIĆA SARAJLIJE
  SKENDERA KULENOVIĆA
  SREBRENIČKA
  SREDNJA
  STRELJAČKA
  STROŠIĆI
  SULEJMANA ZOLJA
  SUMBUL ČESMA
  SUNULAH EFENDIJE
  SUTORINSKA
 • Š-T-U
  Š
  T
  U
  ŠEHER-ĆEHAJINA ČIKMA
  ŠERINA
  ŠIROKAC
  ŠKALJIN SOKAK
  ŠTROSMAJEROVA
  ŠUMARSKA
  TABACI
  TABIJSKA
  TAHČIĆA SOKAK
  TALE LIČANINA
  TALIREVIĆA
  TANDAREVA
  TEKIJA ČIKMA
  TELALI
  TERZI-BAŠINA
  TICINA
  TIMURHANOVA
  TODORA ŠVRAKIĆA
  TOKA
  TOPLIK
  TOROMANOVA
  TRČIVODE
  TRČIVODE GORNJE
  TRG AUSTRIJSKI
  TRG FRA GRGE MARTIĆA
  TRG ALIJE IZETBEGOVIĆA PARK
  TOROMANOVA
  TRGOVKE
  TURBE
  ULOMJENICA
 • V-Z-Ž
  V
  Z
  Ž
  VAREŠKA
  VELIKA AVLIJA
  VELIKA BERKUŠA
  VELIKI ALIFAKOVAC
  VINOGRAD
  VIŠEGRADSKA KAPIJA
  VLADISLAVA SKARIĆA
  VRATNIK MEJDAN
  VRBANJUŠA
  ZA BEGLUKOM
  ZELENIH BERETKI
  ZMAJEVAC
  ŽAGRIĆI
  ŽEPA