@import((rwml-menu))
Stacks Image p52410_n60170
Stacks Image p65147_n65143

NACIONALNI SPOMENICI OPĆINE “STARI GRAD”.

NATIONAL MONUMENTS


 • Stacks Image 222591

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 222592

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 222593

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 223766

  Caption Text

  Link
Ovdje možete vidjeti listu Nacionalnih spomenika koji se nalaze na području Općine Stari grad. Boldirani nazivi spomenika ukazuju da postoji snimak spomenika i kratki sadržaj o spomeniku.
NAPOMENA: Lista Nacionalnih spomenika je u fazi dopune podataka.
TBT

 • ABDESTHANA SA GROBLJEM I ČESMOM (ŠEJH FERUHOVA DŽAMIJA)
 • AŠKENASKI HRAM
 • AT MEJDAN
 • BANKA NA OBALI
 • BAŠČARŠIJSKA DŽAMIJA (DOVADŽE DURAKA)
 • BIJELA DŽAMIJA (DIVAN KATIBA HAJDARA)
 • CAREVA ĆUPRIJA
 • CAREVA DŽAMIJA
 • ČEKREKČIJINA DŽAMIJA
 • CRKVA SVETIH ARHANĐELA MIHAILA I GAVRILA
 • CRKVA SVETOG ĆIRILA I METODA SA BOGOSLOVIJOM
 • DESPIĆA KUĆA
 • DUĆANI OKO GAZI HUSREV-BEGOVE DŽAMIJE
 • DUĆANI U ULICI SAFET-BEGA BAŠAGIĆA I TAHČIĆA SOKAKU
 • ĐULAGIN DVOR NA UGLU MULA MUSTAFE BAŠESKIJE I ĐULAGINE ULICE
 • ELEKTRIČNA CENTRALA NA HRIDU
 • FERHADIJA DŽAMIJA
 • FIRUZ-BEGOV HAMAM
 • FRANJEVAČKI SAMOSTAN I CRKVA SVETOG ANTE
 • GAZI HUSREV-BEGOV BEZISTAN SA DUĆANIMA
 • GAZI HUSREV-BEGOVA DŽAMIJA
 • GAZI HUSREV-BEGOVA MEDRESA I OSTACI HANIKAHA
 • GAZI HUSREV-BEGOVA PALATA NA UGLU MULA MUSTAFE BAŠESKIJE I TRG FRA GRGE MARTIĆA
 • GRAĐEVINE I ZEMLJIŠTE U ULICI TEKIJA ČIKMA
 • GRADSKA VIJEĆNICA
 • GRČKO GROBLJE / SVATOVSKO GROBLJE (GREBLJE) U SELU DONJI MOĆIOCI
 • GRUPA OBJEKATA GAZI HUSREV-BEGOVOG VAKUFA
 • HADŽI SINANOVA TEKIJA (SILAHDAR MUSTAFE PAŠE) SA SARAČ ALIJINOM DŽAMIJOM I MEZARJEM
 • HADŽIJSKA DŽAMIJA (VEKIL HARČOVA)
 • HADŽIMURATOVIĆA DAIRE (VELIKE DAIRE)
 • HADŽIŠABANOVIĆA KUĆA
 • HASTAHANA (ZGRADA VAKUFSKE BOLNICE)
 • HISTORIJSKA GRAĐEVINA NA UGLU OBALA KULINA BANA 25 I ZRINSKOG ČIKMA
 • HOTEL STARI GRAD
 • IMARET (ŠIRE PODRUČJE)
 • ISA - BEGOVA ZAWIJA
 • JAJCE KASARNA
 • KATEDRALA CRCA ISUSOVA
 • KAZANDŽILUK
 • KOMPLEKS SVRZINE KUĆE
 • KONAK
 • KOZIJA ĆUPRIJA
 • KUĆA ALIJE ĐERZELEZA
 • LATINSKA ĆUPRIJA
 • LULEDŽINA ULICA
 • MALE DAIRE
 • MEZARJE ALIFAKOVAC
 • MIŠĆINA DŽAMIJA (KEBKEBIR HADŽI AHMEDOVA)
 • MORIĆA HAN
 • MUSAF FADIL-PAŠE ŠERIFOVIĆA (GAZI HUSREV-BEGOVA BIBLIOTEKA)
 • MUZEJ "MLADE BOSNE"
 • MUZIČKA AKADEMIJA
 • NEKADAŠNJA HASTAHANA (ULICA HALILBAŠIĆA NA KOVAČIMA)
 • NEKADAŠNJI "VELIKI HAN" (ULICA SAMARDŽIJE)
 • OBJEKAT VAFUFA ČOKADŽI SULEJMANA
 • OFICIRSKA KASINA (DOM VOJSKE FEDERACIJE)
 • OFICIRSKI PAVILJONI
 • PALATA JEŠUE SALOMA (OBALA KULINA BANA 20)
 • PRAVOSLAVNA MITROPOLIJA
 • RODNA KUĆA VLADISLAVA SKARIĆA
 • SABORNA CRKVA PRESVETE BOGORODICE
 • SABURINA KUĆA
 • SAHAT KULA
 • SARAJEVSKA ČARŠIJA
 • ŠEHER ĆEHAJINA ĆUPRIJA
 • STAMBENI OBJEKAT ( SIME MILUTINOVIĆA 8)
 • STAMBENO NASELJE CRNI VRH
 • STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT NA UGLU KULOVIĆA ULICE I BRANILACA GRADA
 • STARI GRAD VRATNIK
 • STARI JEVREJSKI HRAM (STARA SINAGOGA)
 • STARO GROBLJE NA KOVAČIMA
 • TAŠLIHAN
 • VILA FORSTRATHA MIKLAUA
 • VILA HEINRICHA REITERA
 • VILA HERMINE RADISCH
 • VILA NIKOLE MANDIĆA - OLIMPIJSKI MUZEJ
 • ZGRADA NEKADAŠNJEG GAZI HUSREV-BEGOVOG MEKTEBA U ULICI ĆEMERLINA
 • ZGRADA SRPSKOG KULTURNOG DRUŠTVA "PROSVJETA"
 • ZGRADA ŽELJEZNIČKE STANICE BISTRIK
 • ŽENSKA GIMNAZIJA