@import((rwml-menu))
Stacks Image p10533_n60170
Stacks Image p100082_n65143

OPĆINA CENTAR

TBT


  • Stacks Image 109573

    Caption Text

    Link
OPĆINA CENTAR je administrativni, poslovni, kulturni, obrazovni, zdravstveni, trgovinsko-uslužni centar Grada, Kantona Sarajevo, Federacije BiH i države BiH.
Prostire se u središnjem dijelu gradskog područja, na površini od 3.313 hektara. Od toga su 16,7% naseljene površine.
Oko 1.600 hektara zemljišta je u privatnom, a 1.713 hektara u državnom vlasništvu.
U Kantonu Sarajevo graniči na istoku sa općinom Stari grad, na zapadu sa općinama Novo Sarajevo i Vogošćom, na sjeveru jednim manjim dijelom sa općinom Ilijaš. Na jugu graniči sa Republikom Srpskom.

ULICE OPĆINE CENTAR
NACIONALNI SPOMENICI

Pregled VIDEO ARHIVE omogućen je samo našim donatorima.
I Vi možete dobiti pristup ovoj stranici, koja omogućava pregled svih do sada objavljenih video klipova (ima ih preko 280 i broj se svakodnevno povećava), ukoliko postanete naš DONATOR.
Sami određujte visinu donatorskog iznosa.
Pogledajte uputstvo o tome kako se postaje
DONATOR.
This page is for our donors only. You may also have access to see the video clips posted so far (over 250 of them, and the number is rising daily), if you become our DONOR.
The amount of donation is your own choice.
Please, see the instruction on how to become our
DONOR.