@import((rwml-menu))
Stacks Image p10533_n60170
Stacks Image p100082_n65143

MJESNA PODRUČJA OPĆINE CENTAR

TBT


  • Stacks Image 109573

    Caption Text

    Link
Izvor informacija:
ULICE, TRGOVI, MOSTOVI I SPOMENICI - OPĆINA CENTAR (dr. Behija Zlatar, Muhamed Ganibegović, Šukrija Gavranović, Valerijan Žujo)
LEKSIKON SARAJEVA (Valerijan Žujo)
ULICE I TRGOVI SARAJEVA (Alija Bejtić)
ULICE I TRGOVI OPĆINE CENTAR - SARAJEVO (Ismet Arnautalić)
Source of information:
THE STREETS AND SQUARES OF SARAJEVO - CENTAR MUNICIPALITY (dr. B. Zlatar, M. Ganibegović, Š. Gavranović, V. Žujo)
LEXICON OF SARAJEVO (Valerijan Žujo)
THE STREETS AND SQUARES OF SARAJEVO (Alija Bejtić)
THE STREETS AND SQUARES OF SARAJEVO CENTER MUNICIPALITY (Ismet Arnautalić)