Stacks Image 219774

OPĆINA NOVI GRAD

Stacks Image 219794
  • Stacks Image 109573

    Caption Text

    Link

Općina Novi Grad Sarajevo je najmlađa i najveća  općina Grada Sarajeva, formirana 1978. godine. Ubrzanom privrednom izgradnjom i prirastom stanovništva podignuta su velika stambena naselja sa pratećim infrastrukturnim kapacitetima i javnim objektima, da bi nakon ratnih dejstava i gubitaka u periodu 1992.- 1995. ponovo otpočeo proces intenzivne obnove i izgradnje općine. Danas, općina Novi Grad Sarajevo ima karakter moderne lokalne samouprave i epitet povoljnog ambijenta za život i poslovanje, kroz kontinuirana ulaganja u izgradnju infrastrukture i kapitalne investicije u iznosu od preko 50 % sredstava iz budžeta Općine godišnje.